نقض حقوق علائم تجاری

مطابق با قانون چنانچه شخصی بدون اجازه ی مالک از برند ثبت شده دیگری استفاده نماید مرتکب جرم شده و با شکایت مالک علامت تجاری یا برند، تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.

اغلب دعاوی قابل تصور در زمینه علائم تجاری عبارت است از شکایت کیفری نقض حقوق برند یا مطالبه خسارت و یا ابطال برند.

لازم به ذکر است کلیه دعاوی ناشی از علائم تجاری در صلاحیت دادگاه های تخصصی در تهران می باشد. از آنجا که مرکز اصلی این موسسه در تهران واقع است شکایت کیفری نقض حقوق برند در تهران توسط وکیل متخصص بدون نیاز به حضور شما انجام می گردد و اقدامات لازم جهت جلوگیری از کپی برداری از برند و توقیف کالاهای کپی برداری شده در سریع ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

مطالبه خسارت برند

چنانچه شخصی به طور غیر قانونی از علامت تجاری یا برند شما استفاده نماید وفق مقررات علاوه بر تعقیب کیفری و منع استفاده از علامت تجاری، امکان مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از استفاده غیر مجاز از برند شما وجود خواهد داشت.

دعوای مطالبه خسارت برند یکی از دعاوی تخصصی برند است که مستلزم در نظر گرفتن نکات لازم جهت اثبات این دعاوی می باشد تا خسارت متناسب با ضرر و زیان وارد شده به شما توسط کارشناس رسمی مورد محاسبه قرار گیرد.

 

ابطال برند

ابطال برند یا علامت تجاری یکی از دعاوی متداول در این زمینه می باشد. در مواقعی اشخاص طی یک رقابت نامشروع تجاری مبادرت به ثبت مشابه برند ثبت شده دیگری می نمایند. به نحویکه موجب گمراهی مصرف کننده در انتخاب محصول شده و محصول دیگری را به جای محصول برند شناخته شده در بازار خریداری می نمایند.

در چنین مواردی اگرچه برند یا علامت تجاری مشابه برند شما در اداره ثبت علائم تجاری به ثبت رسیده باشد لیکن با اثبات شبیه بودن آن و گمراهی مصرف کننده تحت شرایطی قابلیت ابطال در دادگاه صالح می باشد.

این موسسه با وکیل متخصص کلیه مراحل ابطال برند معارض را عهده دار خواهد بود. طوریکه نیاز به حضور شما در هیچ یک از محاکم و ادارات وجود نداشته باشد.

 

وکیل علامت تجاری

بدون شک با توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن دعاوی ناشی از علائم تجاری، مراجعه به وکیل متخصص علامت تجاری ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. اگرچه الزامی به گرفتن وکیل جهت طرح این نوع دعاوی وجود ندارد. لیکن در موارد متعددی شاهد آن بودیم به دلیل طی مسیر اشتباه، حقوق اشخاص مورد تضییع قرار گرفته و دیگر راهی برای بازگشت و اصلاح روند باقی نمانده است.